+421 57 786 56 04
+421 918 482 007

Inzercia

Ako správne podať občiansky (riadkový) inzerát:
* Vyznačte počet opakovaní inzerátu. Automaticky je nastavené jedno vydanie.
* Uveďte meno a adresu bydliska, ktoré slúžia len pre redakčné účely.
* Vyznačte rubriku, v ktorej má byť inzerát uverejnený (napr. predaj, kúpa a pod.).
* Napíšte text inzerátu. Automaticky sa počíta cena za znak a maximálny počet znakov.
* V rubrike poznámka pre redakciu uveďte svoje špeciálne požiadavky, ak ich máte.
* V prípade záujmu vyznačte zvýraznenie textu inzerátu polotučným písmom.
Táto služba stojí navyše 0,70 € s DPH.
* Konečnú sumu uhraďte poštovou poukážkou na adresu redakcie alebo prostredníctvom internet bankingu na bank.čísle: 2252672259/0200 (IBAN: SK76 0200 0000 0022 5267 2259) do publikovania inzerátu.
* V prípade nejasností nás kontaktujte na tel. číslach 057/786 5604, 0918 482 007. Cena plošnej inzercie sa odvíja od rozmeru inzerátu a počtu opakovaní. Orientačné ceny sú nasledovné:
- na titulnej strane od 60 centov/cm2,
- na vnútornej farebnej strane od 50 centov/cm2,
- na vnútornej nefarebnej strane od 40 centov/cm2.
Pri opakovaní - štvrté zverejnenie ZDARMA. Šírka inzerátov môže byť: 5 cm, 11 cm, 16 cm alebo 28 cm - výška max. 37 cm. Bližšie podmienky inzerovania je vhodné konzultovať telefonicky na 057/786 5604, 0918 482 007. 

Ukážka plošného (plnofarebného) inzerátu:


Ukážka plošného (jednofarebného) inzerátu:


Ukážka občianského, riadkového inzerátu(zvýraznený):


Ukážka občianského, riadkového inzerátu: